DỰ ÁN [PC] Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Việt Ngữ

Thảo luận trong 'Khởi động và đang tiến hành' bắt đầu bởi RomHackingVN, 22/2/16.

 1. Phuc Vo

  Phuc Vo Thành viên mới

  Game còn tuyển người dịch không ad?
   
 2. RomHackingVN

  RomHackingVN Quản trị viên

  Đã inbox bạn.
   
 3. HidekiNarutoVN

  HidekiNarutoVN Thành viên mới

  Ad liệt ra danh sách tên thuật cần dịch theo độn và theo nhân vật được không? Những phần đã dịch nếu có sai sót mình sẽ góp phần chỉnh sửa nhé!

  Ps: Nhớ ghi chú luôn tên thuật bằng tiếng Nhật vì khi phiên Hán sẽ dịch sát hơn là từ bản tiếng Anh.

  Matsuoka Hideki, JJSD Anime zone, Naruto subteam
   
  RomHackingVN thích bài này.
 4. RomHackingVN

  RomHackingVN Quản trị viên

  Theo text của hệ thống thì có 1 dãy tên các nhẫn thuật nhưng không rõ chính xác nhẫn thuật nào của nhân vật nào, chỉ có người đã từng xem và chơi qua dòng Storm mới có thể phân biệt được (vì có 1 số nhẫn thuật trong game chế ra), mình sẽ liệt kê tên nhẫn thuật kèm tên tiếng Việt trên đây để mọi người tham khảo trước khi hoàn chỉnh bản Việt Ngữ. Tạm thời có nhiêu đây, bạn xem coi có chỗ nào không hợp lý không nhé.

  Ninja Art: Super Beast Scroll Nhẫn Pháp: Siêu Thú Ngụy Họa
  Leaf's Combo Attack Mộc Diệp Liên Kích
  8 Trigrams Palms Rotation Bát Quái Chưởng Hồi Thiên
  Ninja Tool: Blasting Sphere Nhẫn Cụ: Bộc Toái Cầu
  Shadow Stitching Jutsu Ảnh Phùng chi Thuật
  Spiky Human Boulder Nhục Đạn Châm Chiến Xa
  Flower Bomb Khởi Bộc Hoa
  Fang Over Fang Nha Thông Nha
  Protective 8 Trigrams 64 Palms Thủ Hộ Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng
  Sand Tsunami Lưu Sa Bộc Lưu
  Wind Scythe Jutsu
  Water Style: Water Dragon Jutsu Thủy Độn: Thủy Long Đạn chi Thuật
  Lightning Beast Running Jutsu Lôi Thú Tẩu chi Thuật
  Dynamic Entry Dynamic Entry
  Fire Style: Burning Ash Hỏa Độn: Hôi Tích Thiêu
  Puppet Performance: Two as One Thao Diễn: Nhất Tâm Đồng Thể
  Heaven Kick of Pain Thống Thiên Cước
  Chakra Dissection Blade
  Amaterasu Amaterasu
  Water Style: Water Shark Bomb Jutsu Thủy Độn: Thủy Giao Đạn chi Thuật
  Water Style: Water Shark Shotgun Jutsu Thủy Độn: Thủy Giao Tán Đạn chi Thuật
  Iron Sand Coagulate Attack: Six-Inch Nail Sa Thiết Kết Tập: Ngũ Thốn Đinh
  Iron Sand Coagulate Attack: Giant Hammer Sa Thiết Kết Tập: Đại Kim Chùy
  Soul Hunt Ngự Linh Thú
  Fire Style: Searing Migraine Hỏa Độn: Đầu Khắc Khổ
  Almighty Push Thần La Thiên Chinh
  Living Wall Fist: Style One Hoạt Tắc Quyền: Nhất Thức
  Perfume Spray Hương Thủy Vụ Xuy
  Minefield Jutsu Địa Lôi Nguyên chi Thuật
  Shikigami Dance Thức Chỉ chi Vũ
  Chakra Gun Volley Chakra Pháo Liên Phát
  Chakra Gun
  Black Chidori Chidori Vũ Kích
  Hidden Jutsu: Beetle Sphere Bí Thuật: Trùng Cầu
  Salamander: Blast Flame Hell
  Lightning Blade Raikiri
  Hidden Lotus Lý Liên Hoa
  Puppet Kunai
  Snake Bearer Jutsu Xà Khiển chi Thuật
  White Snake Bearer Jutsu Bạch Xà Khiển chi Thuật
  C2: Exploding Dragon C2: Bạo Liệt Phi Long
  Rising Bomb Lôi Tấn Bạo Kích
  Light Hack Lôi Đẩu Nhận Khu
  Puppet: May Rain Khôi Lỗi: Ngũ Nguyệt Vũ
  Assault Blade Blast Thao Tập Nhận Bạo
  Detonating Clay: Twin Birds Khởi Bộc Niêm Thổ: Song Điểu
  Ninja Art: Super Beast Scroll: Shrine Dog Nhẫn Pháp: Siêu Thú Ngụy Họa: Xã Khuyển
  Wood Style: Wooden Mallet Mộc Độn: Mộc Chuỳ
  Shadow Pinning Jutsu Ảnh Ký chi Thuật
  Secret Black Move Spinning Flames Arson Hắc Bí Kỹ Toàn Viêm Phóng Hoả
  Fire Barrage Hoả Viêm Liên Đạn
  Time-Space: Rasengan Barrage Thời Không Gian: Rasengan Liên Hoàn
  Summoning: Blade Dance Triệu Hồi: Trảm Trảm Vũ
  Weird Mask Blast Flames Kỳ Diện Bạo Viêm
  Vermilion Rasengan Shui Rasengan
  Chidori Lament Chidori Vũ Kích
  Sand Shower Sa Thời Vũ
  Chakra Cannon
  Black Chidori (Air) Chidori Vũ Kích (Air)
  Cherry Blossom Clash (Air) Anh Hoa Xung (Air)
  Ninja Art: Super Beast Scroll: Raging Lion Nhẫn Pháp: Siêu Thú Ngụy Họa: Loạn Sư Tử
  Spiky Human Boulder (Air) Nhục Đạn Châm Chiến Xa (Air)
  Rip: Fang Over Fang Rip: Nha Thông Nha
  Heaven Kick of Pain (Air) Thống Thiên Cước (Air)
  Fire Style: Fire Ball Jutsu (Air) Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Thuật (Air)
  Fire Barrage (Air) Hỏa Viêm Liên Đạn (Air)
  Almighty Push (Air) Thần La Thiên Chinh (Air)
  Inferno Style: Flame Control Viêm Độn: Kagutsuchi
  Teleportation Burial
  Wind Style: Vacuum Bullets Phong Độn: Chân Không Ngọc
  Lariat Rariatto
  Earth Style: Weighted Boulder Jutsu Thổ Độn: Gia Trọng Nham chi Thuật
  Lava Style: Lava Monster Jutsu Dung Độn: Dung Quái chi Thuật
  Dead Soul Jutsu Tử Hồn chi Thuật
  Hidden Jutsu: A Thousand Needles of Death Bí Thuật: Thiên Sát Thủy Tường
  Wood Style: Forest Destruction Mộc Độn: Thụ Lâm Đại Băng
  Water Style: Water Wall Thủy Độn: Thủy Trận Bích
  Water Style: Water Dragon Jutsu Thủy Độn: Thủy Long Đạn Thuật
  Chidori Chidori
  Fire Style: Fire Ball Jutsu Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Thuật
  Gale Style: Laser Circus Lam Độn: Laser Circus
  Lightning Illusion: Flash Pillar Lôi Độn: Lôi Huyễn Lôi Quang Trụ
  Hiramekarei Release
  Water Style: Azure Dragon Palm Thủy Độn: Thanh Long Chưởng
  Corrosion Style: Quicklime Jutsu Dung Độn: Thạch Hôi Ngưng chi Thuật
  Earth Style: Golem Jutsu Thổ Độn: Cương Lệ Vũ chi Thuật
  Circle Wild Dance Viên Trận Loạn Vũ
  Extreme Secret Jutsu: Poisonous Insects Cực Bí Truyền: Độc Trùng Độc
  Demon Wind Bomb Phong Ma Đặc Công Đạn
  Booby Trap
  Leaf Hurricane Mộc Diệp Toàn Phong
  Ninja Tool: Blade of 1,000 Strikes Nhẫn Cụ: Tập Thiên Nhận
  Memorial Flower Sending Cung Hoa Tống
  Explosive Style Flying Blade
  Human Boulder Nhục Đạn Chiến Xa
  Dynamic Marking
  Ground Scamper Insects
  Dashing Double Palm Nhu Bộ Song Chưởng
  Sand Burial Sa Bộc Tống Táng
  Rumbling Fan Wind Wall Phiến Phong Oanh Bích
  Fire Style: Dragon Flame Bombs Hỏa Độn: Hỏa Long Viêm Đạn
  Larch Dance Đường Tùng chi Vũ
  Genjutsu: Haze Genjutsu: Kasumi
  Striking Shadow Snake Tiềm Ảnh Xà Thủ
  Ninja Art: Poison Fog Nhẫn Pháp: Độc Vụ
  Earth Style: Sphere of Graves Thổ Độn: Thổ Lăng Đoàn Tử
  Spiral Spider Web Tri Chu Sào Khai
  Summoning Jutsu: Rashomon Triệu Hồi: La Sinh Môn
  Demon Flute: Phantom Wave Ma Cảnh chi Loạn
  Bug Off Bug Kick

  Mad Dance of Infinity Vô Hạn Loạn Vũ
  Clematis Dance: Vine and Flower Thiết Tuyến Hóa chi Vũ: Mạn Hoa
  Clone Jutsu: Super Explosion Phân Thân Đại Bộc Phá
  Blade Dance
  Tunneling Fang Thông Nha
  Tailed Beast Flash Bullet Vĩ Thú Thiểm Quang Đạn
  Heaven and Earth Explosion Burial Thiên Địa Bộc Táng
  Wind Style: Vacuum Blast Phong Độn: Chân Không Ba
  Wind Style: Giant Vacuum Bullets Phong Độn: Chân Không Đại Ngọc
  Earth Style: Fanged Pursuit Jutsu Thổ Độn: Truy Nha chi Thuật
  Wind Style: Vacuum Blast Barrage Phong Độn: Chân Không Liên Ba
  Water Style: Super Water Shark Bomb Jutsu Thủy Độn: Đại Giao Đạn chi Thuật
  Fire Style: Fire Ball Jutsu Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu chi Thuật
  Fire Style: Dragon Flame Jutsu Hỏa Độn: Long Hỏa chi Thuật
  Fire Style: Phoenix Flower Jutsu Hỏa Độn: Phượng Tiên Hỏa chi Thuật
  Ninja Art: Super Beast Scroll Nhẫn Pháp: Siêu Thú Nguỵ Hoạ
  Spiky Human Boulder Nhục Đạn Châm Chiến Xa
  Protective 8 Trigrams 64 Palms Thủ Hộ Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng
  Lightning Beast Running Jutsu Lôi Thú Tẩu Thuật
  Puppet Performance: Two as One Thao Diễn: Nhất Tâm Đồng Thể
  Water Style: Water Shark Bomb Jutsu Thủy Độn: Thủy Giao Đạn chi Thuật
  Water Style: Water Shark Shotgun Jutsu Thủy Độn: Thủy Giao Tán Đạn chi Thuật
  Iron Sand Coagulate Attack: Six-Inch Nail Sa Thiết Kết Tập: Ngũ Thốn Đinh
  Iron Sand Coagulate Attack: Giant Hammer Sa Thiết Kết Tập: Đại Kim Chuỳ
  Fire Style: Searing Migraine Hỏa Độn: Đầu Khắc Khổ
  Living Wall Fist: Style One Hoạt Tắc Quyền: Nhất Thức
  Hidden Jutsu: Beetle Sphere Bí Thuật: Trùng Cầu
  Wood Style: Wooden Mallet Mộc Độn: Mộc Chuỳ
  Secret Black Move Spinning Flames Arson Hắc Bí Kỹ Toàn Viêm Phóng Hoả
  Time-Space: Rasengan Barrage Thời Không Gian: Rasengan Liên Hoàn
  Weird Mask Blast Flames Kỳ Diện Bạo Viêm
  Ninja Art: Super Beast Scroll: Raging Lion Nhẫn Pháp: Siêu Thú Ngụy Họa: Loạn Sư Tử
  Spiky Human Boulder (Air) Nhục Đạn Châm Chiến Xa (Air)
  Fire Style: Fire Ball Jutsu (Air) Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu chi Thuật (Air)
  Inferno Style: Flame Control Viêm Độn: Kagutsuchi
  Earth Style: Weighted Boulder Jutsu Thổ Độn: Gia Trọng Nham chi Thuật
  Lava Style: Lava Monster Jutsu Dung Độn: Dung Quái chi Thuật
  Hidden Jutsu: A Thousand Needles of Death Bí Thuật: Thiên Sát Thuỷ Tường
  Wood Style: Forest Destruction Mộc Độn: Thụ Lâm Đại Băng
  Water Style: Water Wall Thủy Độn: Thủy Trận Bích
  Fire Style: Fire Ball Jutsu Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Thuật
  Gale Style: Laser Circus Lam Độn: Laser Circus
  Lightning Illusion: Flash Pillar Lôi Độn: Lôi Huyễn Lôi Quang Trụ
  Water Style: Azure Dragon Palm Thủy Độn: Thanh Long Chưởng
  Corrosion Style: Quicklime Jutsu Dung Độn: Thạch Hôi Ngưng chi Thuật
  Earth Style: Golem Jutsu Thổ Độn: Cương Lệ Vũ chi Thuật
  Extreme Secret Jutsu: Poisonous Insects Cực Bí Truyền: Độc Trùng Độc
  Ninja Tool: Blade of 1,000 Strikes Nhẫn Cụ: Tập Thiên Nhận
  Memorial Flower Sending Cung Hoa Tống
  Explosive Style Flying Blade
  Rumbling Fan Wind Wall Phiến Phong Oanh Bích
  Fire Style: Dragon Flame Bombs Hỏa Độn: Hỏa Long Viêm Đạn
  Earth Style: Sphere of Graves Thổ Độn: Thổ Lăng Đoàn Tử
  Summoning Jutsu: Rashomon Triệu Hồi: La Sinh Môn
  Demon Flute: Phantom Wave Ma Cảnh chi Loạn
  Mad Dance of Infinity Vô Hạn Loạn Vũ
  Clematis Dance: Vine and Flower Thiết Tuyến Hoá chi Vũ: Mạn Hoa
  Clone Jutsu: Super Explosion Phân Thân Đại Bộc Phá
  Heaven and Earth Explosion Burial Thiên Địa Bộc Táng
  Wind Style: Vacuum Blast Phong Độn: Chân Không Ba
  Wind Style: Giant Vacuum Bullets Phong Độn: Chân Không Đại Ngọc
  Earth Style: Fanged Pursuit Jutsu Thổ Độn: Truy Nha chi Thuật
  Wind Style: Vacuum Blast Barrage Phong Độn: Chân Không Liên Ba
  Teleportation Obliteration
  Fire Style: Great Fire Annihilation Hỏa Độn: Hào Hỏa Diệt Tức
  Yasaka Magatama Yasaka Magatama
  Almighty Push Thần La Thiên Chinh
  Water Style: Bubble Jutsu Thủy Độn: Phao Mạt chi Thuật
  Mouse Hairball Thử Mao Cầu
  Corrosion Style: Scorching Rocks Jutsu Dung Độn: Chước Hà Lưu Nham chi Thuật
  Eruption Kick Phún Cương Cước
  Fan Slash
  Water Style: Water Mirror Jutsu Thuỷ Độn: Thuỷ Kính chi Thuật
  Lightning Style: Black Panther Lôi Độn: Hắc Báo
  Dancing Blade Hazard Dũng Nhận Mạo
  Explosive Circle Bộc Viên Trận
  Butterfly Bomb Choudan Bakugeki
  Planetary Rasengan Hoặc Tinh Loa Toàn Hoàn
  Lightning Transmission Lôi Truyền
  Tailed Beast Bomb Bom Vĩ Thú
  Shura Attack: Distance
  Inferno Style: Yasaka Magatama Viêm Độn: Yasaka Magatama
  Tailed Beast Eight Twists Vĩ Thú Bát Quyển
  Great Fanned Fire Phiến Viêm Hào Hỏa
  Gate of Opening Khai Môn
  Gentle Step Twin Lion Fists Nhu Bộ Song Sư Quyền
  Primary Lotus Biểu Liên Hoa
  Wind Style: Cast Net Phong Độn: Quải Võng
  Chakra Dissection Blade: Sever
  Sakura Banner
  Flying Raijin: Level 2 Phi Lôi Thần: Cấp độ 2
  Earth Style: Weighted Boulder Jutsu Thổ Độn: Gia Trọng Nham chi Thuật
  Earth Style: Lightweight Boulder Jutsu Thổ Độn: Khinh Trọng Nham chi Thuật
  Water Style: Twin Water Dragon Jutsu
  White Flash
  Tunneling Fang Thông Nha
  Parasitic Insects: Feed
  Detonating Clay: Lone Bird Khởi Bộc Niêm Thổ: Đơn Điểu
  Izanagi Izanagi
  Water Style: Showers Thủy Độn: Thời Vũ
  Water Style: Water Shield Thủy Độn: Thủy Thuẫn
  Water Style: Water Dragon Jutsu Thủy Độn: Thủy Long Đạn Thuật
  Secret Jutsu: Demonic Mirror Ice Wall Bí Thuật: Ma Kính Băng Bích
  Lightning Style: Black Panther Lôi Độn: Hắc Báo
  Absolute Inscription Tuyệt Minh
  Ibuse's Poison Fog Độc Vụ của Ibuse
  Shura Attack: Distance
  Inferno Style: Yasaka Magatama Viêm Độn: Yasaka Magatama
  Tailed Beast Eight Twists Vĩ Thú Bát Quyển
  Great Fanned Fire Phiến Viêm Hào Hỏa
  Swift Sand Spear Attack Sa Tấn Thương Kích
  Wood Style: Domed Wall Mộc Độn: Mộc Đĩnh Bích
  Bashosen Earth Scroll Ba Tiêu Phiến: Thổ Quyển
  Bashosen Lightning Scroll Ba Tiêu Phiến: Lôi Quyển
  Bashosen Fire Scroll Ba Tiêu Phiến: Hỏa Quyển
  Bashosen Wind Scroll Ba Tiêu Phiến: Phong Quyển
  Bashosen Water Scroll Ba Tiêu Phiến: Thủy Quyển
  Earth Style: Flowing Soil Bullets Thổ Độn: Thổ Lưu Đạn
  Acid Spray Toan Thuỷ Vụ Xuy
  Veil of Cat-Fire Triền Viêm Miêu Hỏa
  Huaguo Mountain Hoa Quả Sơn
  Horn Buster Giác Chiết
  Rotating Blades Sí Toàn
  Rising Coral Ripples San Hô Liên Thăng
  Shell Spear
  Massive Rasengan Chou Oodama Rasengan
  Steaming Danger Tyranny Boy Chưng Nguy Bạo Uy
  Hell Stab One-Finger Spear Hand Địa Ngục Đột Nhất Bổn Quán Thủ
  Gold Dust Waterfall Lưu Sa Kim Bộc
  Gold Dust Waterfall Flow Lưu Sa Kim Bộc Lưu
  Puppet Jutsu Khôi Lỗi chi Thuật
  Gate of Closing Đỗ Môn
  Wind Style: Rasen Shuriken Phong Độn: Rasen Shuriken
  The Nine-Tailed Rasengan Rasengan Cửu Vĩ
  True Wind Style: Rasen Shuriken Chân Phong Độn: Rasen Shuriken
  Kirin Kirin
  Chidori True Spear Chidori Chân Thương
  Full Blossom: Cherry Blossom Clash Mãn Khai: Anh Hoa Xung
  Ninja Art: Super Beast Scroll: Armor Collection Nhẫn Pháp: Siêu Thú Ngụy Họa: Giáp Toàn Tập
  Leaf Hot Wind Mộc Diệp Nhiệt Phong
  8 Trigrams 64 Palms Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng
  Weapon Control: Gigantic Iron Ball Nhẫn Cụ: Cực Đại Thiết Cầu
  Shadow Pull Jutsu Ảnh Ký chi Thuật
  Super Slap Siêu Trương Thủ
  Dancing Petals Flower Garden Hoa Biện Vũ Hoa Viên
  Absolute: Fang Over Fang Tuyệt: Nha Thông Nha
  Hidden Jutsu: Insect Bog Bí Thuật: Trùng Chiểu
  Gentle Step Twin Lion Fists Nhu Bộ Song Sư Quyền
  Sand Prison Sa Lao
  Secret Black Move: Three Great Tragedies Hắc Bí Kỹ: Tam Đại Bi Kịch
  Tornado Drop Toàn Phong Lạc
  Kamui Kamui
  Genes of the First Hokage Đệ Nhất Di Truyền
  Asakujaku Asakujaku
  Chakra Blade: Straight Line Đao Chakra: Chân Nhất Văn Tự
  Three Treasures Suction Crush Tam Bảo Hấp Hội
  Gallant Rasengan Rasengan Hào Kiệt
  Paradise Pure Land Cực Lạc Tịnh Thổ
  Giant Snake Bearer Jutsu
  Forbidden Technique: Dead Soul Jutsu
  Totsuka Blade Kiếm Totsuka
  C3 C3
  Iron Sand: Unleash!
  Curse Jutsu: Death Possession Blood
  Earth Grudge: Final Shot
  Rinne Six Paths
  Torrent: Water Transformation Jutsu
  Living Wall Fist: Style Zero
  Minefield Great Plain Jutsu
  Shikigami Dance: Punishment
  Lariat Rariatto
  Divine Speed Rasengan
  The Yellow Flash Tia Chớp Vàng
  Ninja Art: Like a Whirlwind
  Severe Stinging Slap
  Sage Art: Massive Rasengan Mega Barrage
  Susano'o Susano'o
  Izanagi Izanagi
  Liger Bomb Raiga Bom
  Particle Style: Atomic Dismantling Jutsu
  Vapor Style: Solid Fog Jutsu
  Silent Killing
  Hidden Jutsu: Crystal Ice Mirrors
  Wood Style Hidden Jutsu: Deep Forest Emergence
  Water Style: Explosive Bite of the Water Dragon
  White Light Blade
  Fire Style: Phoenix Flower Jutsu
  Sand Prison Wall of Spears
  Secret Black Move: Flame Control Scorpion Show
  Summoning: Reanimation
  Summoning: Nine Tails
  Flying Raijin: Sequence Stage
  The Eight Gates: Hirudora Bát Môn: Hirudora
  Water Style: Giant Shark Bomb
  Lariat Rariatto
  Sand Prison Spear Attack
  Naruto's Ninja Handbook

  Overflowing Chakra
  Shadow Clone: Rasengan Ảnh Phân Thân: Rasengan
  Fire Style: Grand Flower Blaze
  Curse Mark Chidori
  The Great Sakura
  Leaf Burning Sky
  8 Trigrams 64 Palms
  Ninja Tool: Million Blade Chaos
  Ninja Art: Shadow Strangle Jutsu
  Super Expansion Jutsu
  Ninja Art: Inundated with Flowers
  Wolf Fang Over Fang
  Parasitic Insects: Pupa
  8 Trigrams 64 Palms Guard
  Giant Sand Burial
  Secret Black Move: Iron Maiden
  Summoning: Blade Dance
  Lightning Blade: Twin Lightning Shiver
  Sealing Jutsu: Reaper Death Seal
  Genji Dance
  Tsukuyomi Tsukuyomi
  Hidden Lotus
  Bracken Dance
  Lava Style: Acid Explosion
  Hirudora Hirudora
  Water Style: Super Water Shark Bomb Jutsu Thủy Độn : Đại Thủy Giao Đạn chi Thuật
  Naruto Uzumaki 2K Barrage Uzumaki Naruto Nhị Thiên Liên Hoàn
  Water Style! Super Water Shark Bomb Jutsu! Thủy Độn : Đại Thủy Giao Đạn chi Thuật !
  Summoning: Gedo Statue Thông Linh Thuật : Ngoại Đạo Ma Tượng
  Shattered Heaven Thiên Ngoại Chấn Tinh
  Catastrophic Planetary Devastation Địa Bộc Thiên Tinh
  Freight Bubbles Hà Thúc Bào Mạt
  Cat Fire Bowl Miêu Hỏa Bát
  Great Blazing Eruption Chước Hà Đại Phôn Hỏa
  Five-Mountain Jump Ngũ Sơn Khiêu
  Phosphorus Blast Lân Phân Bộc Toái
  Rough Sea Spume Hoang Hải Phi Mạt
  Gale Style: Black Hunting Lam Độn : Tất Hắc Ban Triền Ngộ
  Resident Decapitation Cư Trảm
  Yasaka Magatama Bát Phản Câu Ngọc ( Yasaka Magatama )
  Lightning Straight
  Tailed Beast Bomb Bom Vĩ Thú
  Giant Layered Sand Burial Sa Mạc Đại Táng
  Flame Control Sword Gia Cụ Thổ Mệnh Kiếm
  Ninja Art: Sickle Fog Jutsu Tiên Pháp : Liêm Vụ Thuật
  Scale Powder Blast Lân Phấn Bộc Toái
  Clone Lasso Phân Thân Đầu Thằng
  Clone Ladder Phân Thân Thê Tử
  Rasengan: Guts! Loa Toàn Hoàn : Phục! (Bụng)
  Rasengan: Brains! Loa Toàn Hoàn : Não Thiên! ( Đầu )
  Spinning Top
  Clone Arrow Phi Tiêu Phân Thân
  Parachute Lạc Hạ Tản ( Áo Dù )
  Nine Tails' Claw: Rampage Cửu Vĩ Trảo : Đại Bạo
  Nine Tails' Claw: Fission Cửu Vĩ Trảo : Phân Liệt
  Nine Tails' Claw: Mow Down
  Nine Tails' Claw: Sunder Cửu Vĩ Trảo : Dẫn Liệt
  Rasengan Barrage: Gut! Loa Toàn Liên Hoàn : Phục! (Bụng)
  Double Rasengan Song Loa Toàn Hoàn
  Shoulder One Nhất Bản Bối Phụ
  Sage Technique: Rasengan Blast Tiên Thuật : Loa Toàn Liên Hoàn
  Sage Art: Frog Call Tiên Pháp : Oa Minh
  Flying Rasengan Loa Toàn Hoàn
  Nine Tails' Claw: Swing Around Cửu Vĩ Trảo : Chấn Hồi
  Nine Tails' Claw: Slash Apart Cửu Vĩ Trảo : Trảm Liệt
  Nine Tails' Claw: Shake-Down Cửu Vĩ Trảo : Chấn Hạ
  Nine Tails' Claw: Gouge
  Chidori Stream Thiên Điểu Lưu
  Chidori Sharp Spear Thiên Điểu Thương
  Chidori Thiên Điểu
  Fire Style: Fire Ball Jutsu Hỏa Độn : Hào Hỏa Cầu chi Thuật
  Chidori: Lightning Strike Thiên Điểu : Lạc Lôi
  Flicker Phi Thiểm
  Lightning Lions Barrage Lôi Quang Liên Sư
  Flight Phi Tường
  Chidori: Chakra Blade Thiên Điểu : Lưỡi Đao Chakra
  Fire Style: Fire Ball Jutsu Hỏa Độn : Hào Hỏa Cầu chi Thuật
  Moonlight Nguyệt Ảnh
  Moon Wheel Nguyệt Luân
  Afterglow Tàn Quang
  Avalanche Style: Hold & Throw Băng Độn : Bão Đầu
  Jawbreaker
  Bow-Pulling Straight
  Heel-drop Chủng Lạc
  Skull-buster Đầu Cái Phấn Toái
  Charging Straight Đột Kích
  Windmill Throw Phong Xa Đầu
  Ninja Art: SBS: Grand Procession Nhẫn Pháp - Siêu Thú Ngụy Họa : Đại Hành Liệt
  Ninja Art: SBS: Snake in the Grass Nhẫn Pháp - Siêu Thú Ngụy Họa : Thảo Gian Xà
  Ninja Art: SBS: Shoving Match Nhẫn Pháp - Siêu Thú Ngụy Họa : Áp Tương Phác
  Ninja Art: SBS: Bathing Nhẫn Pháp - Siêu Thú Ngụy Họa : Thủy Du
  Ninja Art: SBS: Bird in the Clouds Nhẫn Pháp - Siêu Thú Ngụy Họa : Vân Điểu
  Ninja Art: SBS: Great Fight Nhẫn Pháp - Siêu Thú Ngụy Họa :
  Ninja Art: SBS: Falconry Nhẫn Pháp - Siêu Thú Ngụy Họa : Ưng Thú
  Leaf Hurricane Mộc Diệp Toàn Phong
  Void-Shattering Kick Hư Không Phấn Cước
  Hot-Wind Barrage Nhiệt Phong Liên Kích
  Meteor Kick Lưu Tinh Cước
  Flying Whirlwind Kick Phi Thiên Liệt Phong Cước
  Instant Wind Kicks Thuấn Phong Liên Cước
  Primary Lotus Biểu Liên Hoa
  Gentle Fist: Energy Vibe Nhu Quyền : Pháp Phát Kính
  8 Trigrams Air Palm: Upper Bát Quái Không Chưởng : Thượng Đoạn
  Ultimate Fist: Eight Gates Barrage Tuyệt Chưởng : Bát Môn Pháo Kích
  8 Trigrams Air Palm: Lower Bát Quái Không Chưởng : Hạ Đoạn
  8 Trigrams Palm Rotation Bát Quái Hồi Thiên Chưởng
  8 Trigrams Air Palm: Middle Bát Quái Không Chưởng : Trung Đoạn
  8 Trigrams Air Palm: Heaven Bát Quái Không Chưởng : Băng Thiên Kích
  Ninja Tool: Wild Shot Nhẫn Cụ : Loạn Kích
  Ninja Tool: Weapon Cannon Nhẫn Cụ : Ám Khí Pháo
  Bomb Kunai Launch Khởi Bộc Phát Xạ
  Ninja Tool: Angled Discharge Nhẫn Cụ : Tà Giác Phóng Xạ
  Ninja Tool: Heavy Metal Rain Nhẫn Cụ : Cương Thiết Hào Vũ
  Machete Strike
  Midair Machete Strike
  Cudgel Technique Côn Thuật
  Chain and Sickle Tỏa Liêm
  Kunai Tactics: Fire Measure Chiến Thuật : Hỏa Kế
  Shadow Stitching Jutsu: Knight Ảnh Phùng Thuật : Quế Mã
  Shadow Stitching Jutsu: Rook Ảnh Phùng Thuật : Phi Xa
  Kunai Tactics: Siege
  Kunai Tactics: Depth Charge
  Shadow Stitching Jutsu: Lance Ảnh Phùng Thuật : Hương Xa
  Shadow Stitching Jutsu: Promotion Ảnh Phùng Thuật : Thành Kim
  Shadow Stitching Jutsu: Check Ảnh Phùng Thuật : Vương Thủ
  Shadow Stitching Jutsu: Checkmate Ảnh Phùng Thuật : Trích
  Partial Expansion Jutsu: Bang
  Partial Expansion Jutsu: Hurl Bộ Phận Bội Hóa Thuật : Phóng
  Partial Expansion Jutsu: Slap Bộ Phận Bội Hóa Thuật : Trương Thủ
  Partial Expansion Jutsu: Stamp Bộ Phận Bội Hóa Thuật : Đóng Dấu
  Partial Expansion Jutsu: Fling Down
  Partial Expansion Jutsu: Fist Strike Bộ Phận Bội Hóa Thuật : Quyền Cốt
  Partial Expansion Jutsu: Spur Bộ Phận Bội Hóa Thuật : Đột Trương
  Expansion Jutsu: Body Slam Bội Hóa Thuật : Toàn Thể
  Expansion Jutsu: Prat Fall Bội Hóa Thuật : Khào
  Expansion Jutsu: Overlie
  Expansion Jutsu: Heel-Crush Bội Hóa Thuật : Nghiền Đạp
  Spiral Bouquet Kick
  Single Bloom Kick Đơn Hoa Cước
  Flower Wreath Kick
  Flower Arrangement Attack Hoa Chỉnh Công
  Flower Wrapping Attack Hoa Bao Công
  Gardening Kick Viên Nhân Cước
  Mind Transfer Jutsu Hoán Tâm Thuật
  Sunder Dấn Liệt
  Gouge
  Fang Over Fang Nha Thông Nha
  Wheel Splitting Xa Liệt
  Tear Apart Bát Liệt
  Tunneling Fang Thông Nha
  Man-Beast Combination Nhân Thú Kết Hợp
  Hidden Jutsu: Insect Smoke Bí Thuật : Trùng Yên
  Hidden Jutsu: Insect Pillar Bí Thuật : Trùng Trụ
  Hidden Jutsu: Insect Wave Bí Thuật : Trùng Ba
  Hidden Jutsu: Insect Cloud Bí Thuật : Trùng Vân
  Hidden Jutsu: Insect Drop
  Back Fist Lí Quyền
  Side Swipe Hoành Ẩu
  Hidden Jutsu: Insect Haze Bí Thuật : Trùng Hà
  Hidden Jutsu: Insect Rope Bí Thuật : Dây Trùng ( Trùng Thằng )
  Gentle Fist: Palm Strike Nhu Quyền : Liên Chưởng
  Gentle Fist: Heaven's Palm Nhu Quyền : Thiên Chưởng
  Gentle Fist: Counter Palm Nhu Quyền : Phản Chưởng
  Gentle Fist: Serial Strike Nhu Quyền : Liên Đả
  Gentle Fist: Slam Strike Nhu Quyền : Toàn Chưởng
  Gentle Fist: Energy Vibe Nhu Quyền : Chấn Lực
  Gentle Fist: Exorcism Nhu Quyền : Phất
  Sand Arm: Crushing Grip Sa Uyển : Ác Hội
  Sand Burial Sa Bộc Tống Táng
  Sand Spear Sa Thương
  Giant Sand Burial Sa Bộc Đại Táng
  Sand Arm: Send Flying Sa Uyển : Đột Phi
  Sandstorm Sa Trần
  Sand Hell Sa Địa Ngục
  Monstrous Sand Arm Sa Quái Uyển
  Monstrous Sand Arm: Shake-Down Sa Quái Uyển : Đột Phá
  Monst. Sand Arm: Uppercut Sa Quái Uyển : Đột Thượng
  Monstrous Sand Arm: Crushing Grip Sa Quái Uyển : Ác Hội
  Puppet Show: Spider Silk Diễn Kĩ : Tri Thù Mịch
  Puppet Show: Cannon Diễn Kĩ : Gia Nông Pháo
  Puppet Show: Demise Diễn Kĩ : Mạc Dẫn
  Puppet Show: Nail Spike Diễn Kĩ : Đinh Thích
  Puppet Show: Light Snow Diễn Kĩ : Tế Tuyết
  Puppet Show: Drama Diễn Kĩ : Hí Khúc
  Puppet Show: Curtain Drop Diễn Kĩ : Đoạn Trướng Giáng
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/4/17
 5. phuongnhi2296

  phuongnhi2296 Thành viên mới

  Còn tuyển người dịch không vậy ạ? Có tuyển thì inbox mình nhé <3
   
 6. Avtrict Hero

  Avtrict Hero Thành viên cấp 2

  Admin có thể để hè cho e gia nhập nhóm dịch được ko ạ.
   
 7. RomHackingVN

  RomHackingVN Quản trị viên

  You are welcome!
   
  Avtrict Hero thích bài này.
 8. hoaitumen

  hoaitumen Thành viên mới

  Có thể hướng dẫn qua mình cách trích xuất phụ đề để mình nghiên cứu trước, có thời gian mình sẽ dịch cùng nhóm dc ko?
   
 9. DiamondHead102

  DiamondHead102 Thành viên mới

  Admin lấy xong file text rồi bạn
   
 10. hoaitumen

  hoaitumen Thành viên mới

  Vậy có thể cho mình xin file text eng phần Road to boruto mình coi dc ko?
  Với mình cũng có tí góp ý là phần tên skill có thể để tiếng nhật dạng romaji rồi mở ngoặc thêm tên tiếng việt cho quen thuộc vì nó cũng chỉ là 1 cái danh từ riêng để chỉ tên skill (cũng như chả ai cần hiểu tên con mèo là Tom làm gì), mà dịch sang hán việt thì cũng ko có gì là dễ hiểu hơn, để romanji sẽ hay hơn rất nhiều lại thân thuộc như truyện hoặc anime các fansub việt dịch.

  Kage Bushin No Jutsu đọc sướng hơn Ảnh Phân Thân Chi Thuật chứ nhỉ =))
   
 11. NGhiem Hieu

  NGhiem Hieu Thành viên mới

  Hình như sắp ra bản tổng hợp từ 1 đến 4 của naruto storm đó =))
   
  Avtrict Hero thích bài này.
 12. thaiduonghg

  thaiduonghg Thành viên mới

  Xin 1 slot translate game này với thớt. Mình hiện đang chơi phần Road 2 boruto./.
   
 13. thang1000

  thang1000 Thành viên mới

  ủng hộ các bác nhiệt tình lam vì anh em
   
 14. Bánh Dừa Miền Tây

  Bánh Dừa Miền Tây Quản trị viên Thành viên BQT

  Đặt ở đây và không nói gì, vẫn còn nhiều việc phải làm:

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/9/17 lúc 16:26
  CyusVo thích bài này.
 15. namlevann

  namlevann Thành viên mới

  Ông ơi cho tối xin file việt hóa với
   
 16. RomHackingVN

  RomHackingVN Quản trị viên

  Bản dịch này vẫn đang trong giai đoạn phát triển.
   
 17. namlevann

  namlevann Thành viên mới

  Ong o tren cai dc kia :V
   
 18. RomHackingVN

  RomHackingVN Quản trị viên

  Bác đó trong team, cơ mà dự án được hơn 40% rồi, rất đáng mong đợi đấy.
   

Chia sẻ trang này