Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

Trước khi tham gia diễn đàn các bạn vui lòng đọc kĩ NỘI QUY DIỄN ĐÀN.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung đăng tải do người dùng đưa lên. Nội dung được đăng chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.

Bạn không được phép đăng tải các liên kết đến bất kỳ nội dung mà có tính phỉ báng, lăng mạ, hận thù, đe dọa, thư rác hay thư rác giống như, có khả năng xúc phạm, có chứa nội dung đồ trụy, có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ nội dung nào đăng trên diễn đàn với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền xóa hoặc cấm các tài khoản vi phạm.

Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng diễn đàn của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy vào mục Liên hệ - Góp ý.